สำนักงาน กศน. จังหวัดบึงกาฬ
Buengkan Provincial Office of the Non-formal and Informal Education
Untitled Document
Untitled Document

  กศน. ตำบลถ้ำเจริญ
ที่ตั้ง กศน.ตำถ้ำเจริญ บ้านถ้ำเจริญ ตำบลถ้ำเจริญ อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ รหัสไปรษณีย์ 38170
วิสัยทัศน์ พันธกิจ (Mission) 1.จัดและส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้มีคุณภาพ 2.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 3.ส่งเสริมชุมชนให้พัฒนากระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อการพัฒนา
เอกลักษณ์ เรียนรู้สู่พอเพียง
อัตลักษณ์ กศน.อำเภอโซ่พิสัย ส่งเสริมการอ่าน
โทรศัพท์ 087-2269844
โทรสาร 042-485208
นางสำราญ อุดม
หัวหน้า กศน.ตำบลตำบลถ้ำเจริญ

ข่าว กศน.ตำบล

Untitled Document
ประมวลภาพกิจกรรม
Untitled Document
กศน.อำเภอโซ่พิสัย จัดพิธีมอบวุฒิบัตร หลักสูตรนวดแผนไทย 30 ชั่วโมง
โพสเมื่อ :2018-04-08
จำนวนผู้เข้าชม :101

กศน.อำเภอโซ่พิสัยจัดการศึกษาต่อเนื่อง วิชานวดแผนไทย หลักศุตร 30 ชั่วโมง
โพสเมื่อ :2018-04-08
จำนวนผู้เข้าชม :104

กิจกรรมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ไม่เกิน 30 ชั่วโมง กลุ่มทำบายศรี
โพสเมื่อ :2018-04-08
จำนวนผู้เข้าชม :112

โครงการฝึกอบรมเกษตรกร Smart Farmer ด้านการทำปุ๋ย ตำบลถ้ำเจริญ
โพสเมื่อ :2018-04-08
จำนวนผู้เข้าชม :107

การจัดกิจกกรมการเรียนการสอน กศน.ตำบลถ้ำเจริญ
โพสเมื่อ :2018-03-07
จำนวนผู้เข้าชม :116

ผอ.พรสวรรค์ กันตง ออกนิเทศศูนย์ฝึกอาชีพระยะสั้นการทำไม้กวาดดอกแขม บ้านโนนสวาง หมู่ที่ 3
โพสเมื่อ :2017-09-07
จำนวนผู้เข้าชม :143

กศน.อำเภอโซ่พิสัยจัดกิจกรรมโครงการอบรมการทำบัญชีครัวเรือน
โพสเมื่อ :2017-09-05
จำนวนผู้เข้าชม :140

การประชุมคณะกรรมการศุนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบล(ศส.ปชต.)
โพสเมื่อ :2017-09-05
จำนวนผู้เข้าชม :134


   

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ :สำนักงาน กศน. จังหวัดบึงกาฬ

ที่อยู่ : 456 ม.1 ถ.บึงกาฬกลาง-บึงสวรรค์ ต.บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ

โทรศัพท์ : 042492733

 

ไอพีคุณ
: 52.91.90.122
วันที่เริ่มนับ
: 10/01/2558
วันที่ปัจจุบัน
: 16/12/2561
ผู้ชมออนไลน์
: 23
จำนวนผู้เข้า
: 1685309