สำนักงาน กศน. จังหวัดบึงกาฬ
Buengkan Provincial Office of the Non-formal and Informal Education
Untitled Document
Untitled Document

  กศน. ตำบลวังชมภู
ที่ตั้ง อาคาร อบต.หลังเก่า ต.วังชมภู อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ
วิสัยทัศน์ กศน.ตำบล เป็นแหล่งเรียนรู้ราคาถูกให้กับประชาชนและเป็นศูนย์กลางในการจัดกิจกรรม
เอกลักษณ์ มุ่งจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อส่งเสริมให้ประชาชน อ่านออกเขียนได้
อัตลักษณ์ กศน.ตำบลวังชมภู จึงได้ดำเนินกิจกรรมตามแนวนโยบายของรัฐบาล
โทรศัพท์ 0801894001
โทรสาร 0902206250
นางสาวรัชนีวัลย์ สุริยะมาตย์
หัวหน้า กศน.ตำบลตำบลวังชมภู

ข่าว กศน.ตำบล

Untitled Document
ประมวลภาพกิจกรรม
Untitled Document
กศน.ตำบลวังชมภูได้เข้าร่วมโครงการ ประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย
โพสเมื่อ :2018-04-03
จำนวนผู้เข้าชม :31

กศน.ตำบลวังชมภูได้เข้าร่วมโครงการ สเต็มศึกษา ณ โรงแรมบีเคเพส วันที่ 27- 28 ธันวาคม 2560
โพสเมื่อ :2018-04-03
จำนวนผู้เข้าชม :26

กศน.ตำบลวังชมภูได้จัดกิจกรรม โครงการอบรมเทคโนโลยีที่เหมาะสมการทำเตาถ่านไบโอซาร์ ณ กศน.ตำบลวังชมภู
โพสเมื่อ :2018-03-30
จำนวนผู้เข้าชม :46

กศน.ตำบลวังชมภูได้จัดกิจกรรม โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอย
โพสเมื่อ :2018-03-30
จำนวนผู้เข้าชม :29

กศน.ตำบลวังชมภูได้จัดกิจกรรม โครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ
โพสเมื่อ :2018-03-30
จำนวนผู้เข้าชม :50

กศน.ตำบลวังชมภูได้เข้าร่วมกิจกรรม โครงการเข้าค่ายลูกเสือวิสามัญ กศน.อำเภอพรเจริญ วันที่ 7-9 กุมภาพันธ์ 2561 ณ เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าภูวัว
โพสเมื่อ :2018-03-25
จำนวนผู้เข้าชม :34

กศน.ตำบลวังชมภูได้เข้าร่วมกิจกรรม โครงการ smart onie เพื่อสร้าง smart farmer วันที่ 21-23 มีนาคม 2561
โพสเมื่อ :2018-03-25
จำนวนผู้เข้าชม :47

กศน.ตำบลวังชมภูได้จัดกิจกรรม ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตรการทำธูปหอมและไล่ยุง วันที่ 12-24 มกราคม 2561
โพสเมื่อ :2018-03-24
จำนวนผู้เข้าชม :45


   

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ :สำนักงาน กศน. จังหวัดบึงกาฬ

ที่อยู่ : 456 ม.1 ถ.บึงกาฬกลาง-บึงสวรรค์ ต.บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ

โทรศัพท์ : 042492733

 

ไอพีคุณ
: 54.80.97.221
วันที่เริ่มนับ
: 10/01/2558
วันที่ปัจจุบัน
: 23/05/2561
ผู้ชมออนไลน์
: 12
จำนวนผู้เข้า
: 1208727