สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดบึงกาฬ (สกร)
Untitled Document
Untitled Document

  กศน. ตำบลวังชมภู
ที่ตั้ง อาคาร อบต.หลังเก่า ต.วังชมภู อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ
วิสัยทัศน์ กศน.ตำบล เป็นแหล่งเรียนรู้ราคาถูกให้กับประชาชนและเป็นศูนย์กลางในการจัดกิจกรรม
เอกลักษณ์ มุ่งจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อส่งเสริมให้ประชาชน อ่านออกเขียนได้
อัตลักษณ์ กศน.ตำบลวังชมภู จึงได้ดำเนินกิจกรรมตามแนวนโยบายของรัฐบาล
โทรศัพท์ 0801894001
โทรสาร 0902206250
นางสาวรัชนีวัลย์ สุริยะมาตย์
หัวหน้า กศน.ตำบลตำบลวังชมภู

ข่าว กศน.ตำบล

Untitled Document
ประมวลภาพกิจกรรม
Untitled Document
ศกร.ตำบลวังชมภู ได้จัดโครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล กิจกรรมหลักสูตร Digital Literacy การใช้งานโปรแกรมสำนักงานเพื่อการมีงานทำ ประจำภาคเรียนที่๑/๒๕๖๖ ณ ตำบลวังชมภู ระหว่างวันที่๒๒-๒๓ เดือนสิงหาคม ๒๕๖๖ มีเป้าหมายทั้งหมดวันละ ๓๐ คน ในวันที่๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ ดำเนินการได้๓๕คน โดยเป็นหญิงทั้งหมด ๒๕คน เป็นชาย๑๐คน และวันที่๒๓ สิงหาคม๒๕๖๖ ดำเนินการได้๓๔ คน เป็นหญิง๒๗คน เป็นชาย๗คน
โพสเมื่อ :2023-08-25
จำนวนผู้เข้าชม :155

ีกศน.ตำบลวังชมภู ได้จัดกิจกรรมโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน อาชีพระยะสั้น รูปแบบกลุ่มสนใจ ไม่เกิน 30 ชม. หลักสูตรการทำขนมทองม้วน จำนวน 5 ชั่วโมง/1 วัน วันที่11 สิงหาคม 2566 ณ บ้านวังชมภู มีเป้าหมายทั้งหมด 6 คน ดำเนินการได้ 7คน เป็นหญิง 7 คน
โพสเมื่อ :2023-08-10
จำนวนผู้เข้าชม :147

ีกศน.ตำบลวังชมภู ได้จัดกิจกรรมโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน อาชีพระยะสั้น รูปแบบกลุ่มสนใจ ไม่เกิน 30 ชม. หลักสูตรการทำขนมเทียนแก้ว ณ บ้านพูนผล ม.4 จำนวน 5 ชั่วโมง/1 วัน วันที่10 สิงหาคม 2566 มีเป้าหมายทั้งหมด 6 คน ดำเนินการได้ 7 คนเป็นหญิง 7 คน
โพสเมื่อ :2023-08-10
จำนวนผู้เข้าชม :158

ีกศน.ตำบลวังชมภู ได้จัดกิจกรรมโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน อาชีพระยะสั้น รูปแบบกลุ่มสนใจ ไม่เกิน 30 ชม. หลักสูตรการทำขนมเทียนแก้ว จำนวน 5 ชั่วโมง/1 วัน วันที่ ๙ สิงหาคม 2566 ณโนนสวาท มีเป้าหมายทั้งหมด ๖คน ดำเนินการได้ ๗ คนเป็นหญิง ๗ คน
โพสเมื่อ :2023-08-09
จำนวนผู้เข้าชม :135

ีกศน.ตำบลวังชมภู ได้จัดกิจกรรมโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน อาชีพระยะสั้น รูปแบบกลุ่มสนใจ ไม่เกิน 30 ชม. หลักสูตรการทำขนมดอกบัว หลักสูตร 5 ชั่วโมง/1 วัน ในวันที่ ๘ สิงหาคม 2566 ณ บ้านสร้างคำ ม.๓ ต.วังชมภู มีเป้าหมายทั้งหมด ๖ คน ดำเนินการได้ ๗ คนเป็นหญิง๗ คน
โพสเมื่อ :2023-08-09
จำนวนผู้เข้าชม :152

กศน.ตำบลวังชมภู ได้จัดกิจกรรมโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน อาชีพระยะสั้น รูปแบบกลุ่มสนใจ ไม่เกิน 30 ชม. หลักสูตรการทำขนมหม้อแกง จำนวน 5 ชั่วโมง/1 วัน ในวันที่ ๗ สิงหาคม 2566 มีเป้าหมายทั้งหมด 6คน ดำเนินการได้ 7 คนเป็นหญิง 7 คน
โพสเมื่อ :2023-08-08
จำนวนผู้เข้าชม :146

ีกศน.ตำบลวังชมภู ได้จัดกิจกรรมโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน อาชีพระยะสั้น รูปแบบกลุ่มสนใจ ไม่เกิน 30 ชม. หลักสูตรการทำขนมดอกบัว จำนวน 5 ชั่วโมง/1 วัน วันที่ ๓๐มิถุนายน2566 ณ บ้านบุ่งคล้า มีเป้าหมายทั้งหมด ๖ คน ดำเนินการได้ ๗ คนเป็นหญิง๗ คน
โพสเมื่อ :2023-07-12
จำนวนผู้เข้าชม :163

ีกศน.ตำบลวังชมภู ได้จัดกิจกรรมโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน อาชีพระยะสั้น รูปแบบกลุ่มสนใจ ไม่เกิน 30 ชม. หลักสูตรการทำขนมดอกจอก จำนวน 5 ชั่วโมง/1 วัน วันที่ ๒๙ มิถุนายน2565 มีเป้าหมายทั้งหมด ๖ คน ดำเนินการได้ ๗ คนเป็นหญิง ๗ คน
โพสเมื่อ :2023-07-04
จำนวนผู้เข้าชม :166


   

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ :สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดบึงกาฬ (สกร)

ที่อยู่ : 456 ม.1 ถ.บึงกาฬกลาง-บึงสวรรค์ ต.บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ

โทรศัพท์ : 042492733

 

ไอพีคุณ
: 18.206.48.243
วันที่เริ่มนับ
: 10/01/2558
วันที่ปัจจุบัน
: 04/12/2566
ผู้ชมออนไลน์
: 16
จำนวนผู้เข้า
: 11479721