สำนักงาน กศน. จังหวัดบึงกาฬ
Buengkan Provincial Office of the Non-formal and Informal Education
Untitled Document
Untitled Document

  กศน. ตำบลวังชมภู
ที่ตั้ง อาคาร อบต.หลังเก่า ต.วังชมภู อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ
วิสัยทัศน์ กศน.ตำบล เป็นแหล่งเรียนรู้ราคาถูกให้กับประชาชนและเป็นศูนย์กลางในการจัดกิจกรรม
เอกลักษณ์ มุ่งจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อส่งเสริมให้ประชาชน อ่านออกเขียนได้
อัตลักษณ์ กศน.ตำบลวังชมภู จึงได้ดำเนินกิจกรรมตามแนวนโยบายของรัฐบาล
โทรศัพท์ 0801894001
โทรสาร 0902206250
นางสาวรัชนีวัลย์ สุริยะมาตย์
หัวหน้า กศน.ตำบลตำบลวังชมภู

ข่าว กศน.ตำบล

Untitled Document
ประมวลภาพกิจกรรม
Untitled Document
กศน.ตำบลวังชมภูได้นำนักศึกษาร่วมจัดกิจกรรม โครงการเข้าค่ายลูกเสือวิสามัญ กศน.อำเภอพรเจริญ วันที่ ๑-๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ ค่ายลูกเสือไร่สักทองแคมป์ อ.หนองหาน จ.อุดรธานี
โพสเมื่อ :2019-08-31
จำนวนผู้เข้าชม :43

กศน.ตำบลวังชมภูได้นำนักศึกษาร่วมจัดกิจกรรม โครงการค่ายวิทยาศาสตร์ วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒
โพสเมื่อ :2019-08-31
จำนวนผู้เข้าชม :32

กศน.ตำบลวังชมภูนำนักศึกษาร่วมกิจกรรม โครงการอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒
โพสเมื่อ :2019-08-31
จำนวนผู้เข้าชม :36

กศน.ตำบลวังชมภูได้นำนักศึกษาเข้าร่วมจัดกิจกรรม โครงการจิตอาสา กศน.เราทำดีด้วยหัวใจ วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒
โพสเมื่อ :2019-08-31
จำนวนผู้เข้าชม :39

กศน.ตำบลวังชมภูได้นำนักศึกษาร่วมกิจกรรม โครงการศึกษาดูงานท่องโลกวิทยาศาสตร์และประวัติพืนเมืองนครพนม วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒
โพสเมื่อ :2019-08-31
จำนวนผู้เข้าชม :44

กศน.ตำบลวังชมภูได้นำนักศึกษาเข้าร่วมจัดกิจกรรมโครงการเพศศึกษา ชีวีมีสุข วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒
โพสเมื่อ :2019-08-31
จำนวนผู้เข้าชม :39

กศน.ตำบลวังชมภูได้นำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม โครงการอนุรักษ์ทรัพยกรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒
โพสเมื่อ :2019-08-31
จำนวนผู้เข้าชม :40

กศน.ตำบลวังชมภูได้นำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม วันที่ ๒๔- ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ วัดป่าวิเวกธรรมคุณ
โพสเมื่อ :2019-08-31
จำนวนผู้เข้าชม :45


   

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ :สำนักงาน กศน. จังหวัดบึงกาฬ

ที่อยู่ : 456 ม.1 ถ.บึงกาฬกลาง-บึงสวรรค์ ต.บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ

โทรศัพท์ : 042492733

 

ไอพีคุณ
: 34.204.171.108
วันที่เริ่มนับ
: 10/01/2558
วันที่ปัจจุบัน
: 23/10/2562
ผู้ชมออนไลน์
: 3
จำนวนผู้เข้า
: 2488289