สำนักงาน กศน. จังหวัดบึงกาฬ
Buengkan Provincial Office of the Non-formal and Informal Education
Untitled Document
Untitled Document

  กศน. ตำบลวังชมภู
ที่ตั้ง อาคาร อบต.หลังเก่า ต.วังชมภู อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ
วิสัยทัศน์ กศน.ตำบล เป็นแหล่งเรียนรู้ราคาถูกให้กับประชาชนและเป็นศูนย์กลางในการจัดกิจกรรม
เอกลักษณ์ มุ่งจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อส่งเสริมให้ประชาชน อ่านออกเขียนได้
อัตลักษณ์ กศน.ตำบลวังชมภู จึงได้ดำเนินกิจกรรมตามแนวนโยบายของรัฐบาล
โทรศัพท์ 0801894001
โทรสาร 0902206250
นางสาวรัชนีวัลย์ สุริยะมาตย์
หัวหน้า กศน.ตำบลตำบลวังชมภู

ข่าว กศน.ตำบล

Untitled Document
ประมวลภาพกิจกรรม
Untitled Document
กศน.ต.วังชมภูจัดกิจกรรมวิชาชีพชั้นเรียน ๓๑ชั่วโมงขึ้นไป หลักสูตรการทำพานบายศรี ระหว่างวันที่ ๑๗-๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒
โพสเมื่อ :2019-06-18
จำนวนผู้เข้าชม :5

กศน.ต.วังชมภูจัดกิจกรรมการศึกษาเพื่อพํฒนาทักษะชีวิต โครงการผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒
โพสเมื่อ :2019-06-17
จำนวนผู้เข้าชม :17

กศน.ต.วังชมภูจัดกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน โครงการปฎิบัติธรรม จริยธรรม วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒
โพสเมื่อ :2019-06-17
จำนวนผู้เข้าชม :15

กศน.ตำบลวังชมภูจัดกิจกรรมการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโครงการศึกษาดูงาน ณ โครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิตดิ์ พระบรมราชินีนาถ บ้านห้วยหินลาด อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬอย่าง
โพสเมื่อ :2019-05-28
จำนวนผู้เข้าชม :28

โครงการsmart onie เพื่อสร้าง smart famerปีงบประมาณ 2562 กศน.ตำบลวังชมภู
โพสเมื่อ :2019-03-30
จำนวนผู้เข้าชม :58

โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจดทัลชุมชนหลักสูตร Digital Literacy Curriculum และการค้าขายออนไล
โพสเมื่อ :2019-03-01
จำนวนผู้เข้าชม :81

กิจกรรมส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสือชุมชน กศน.ตำบลวังชมภู
โพสเมื่อ :2019-02-07
จำนวนผู้เข้าชม :58

ุโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ชั้นเรียนวิชาชีพ 31 ชม.ขึ้นไป หลักสูตรการทำธูปหอมไล่ยุง
โพสเมื่อ :2019-02-07
จำนวนผู้เข้าชม :86


   

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ :สำนักงาน กศน. จังหวัดบึงกาฬ

ที่อยู่ : 456 ม.1 ถ.บึงกาฬกลาง-บึงสวรรค์ ต.บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ

โทรศัพท์ : 042492733

 

ไอพีคุณ
: 54.91.4.56
วันที่เริ่มนับ
: 10/01/2558
วันที่ปัจจุบัน
: 19/06/2562
ผู้ชมออนไลน์
: 5
จำนวนผู้เข้า
: 2155976