สำนักงาน กศน. จังหวัดบึงกาฬ
Buengkan Provincial Office of the Non-formal and Informal Education
Untitled Document
Untitled Document

  กศน. ตำบลศรีชมภู
ที่ตั้ง ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ ๔ บ้านหนองผักแว่น ต.ศรีชมภู อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ
วิสัยทัศน์ กศน.ตำบลศรีชมภู ส่งเสริมสุขภาพ พัฒนาความรู้ คู่คุณธรรม
เอกลักษณ์ สถานศึกษาส่งเสริมคุณธรรม
อัตลักษณ์ สุขภาพดี มีคุณธรรม
โทรศัพท์ 042487190
โทรสาร 042487190
นายวีรยุทธ จันทร์ศรีนวล
หัวหน้า กศน.ตำบลตำบลศรีชมภู

ข่าว กศน.ตำบล

Untitled Document
ประมวลภาพกิจกรรม
Untitled Document
กศน.ตำบลศรีชมภู นำนักศึกษาเข้าร่วม โครงการอบรมการเรียนรู้เทคโนโลยีทีเหมาะสมการทำเตาถ่ายไบโอชาร์ วันที่ 28 มีนาคม 2561 ณ.บ้านดงเสียด อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-04-05
จำนวนผู้เข้าชม :23

กศน.ตำบลศรีชมภู นำนักศึกษาเข้าร่วม โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิการบริหารการขยะมูลฝอย วันที่ 31 มีนาคม 2561 ณ.ศาลาประชาคม บ้านปรารถนาดี ตำบลป่าแฝก อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-03-31
จำนวนผู้เข้าชม :38

กศน.ตำบลศรีชมภู นำนักศึกษาเข้าร่วม โครงการอบรม smart onie เพื่อสร้าง smart famer วันที่ 21 - 23 มีนาคม 2561 ณ.หอประชุมอำเภอพรเจริญ อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-03-31
จำนวนผู้เข้าชม :37

กศน.ตำบลศรีชมภู นำนักศึกษาเข้าร่วม โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ ณ.ศรช. บ้านโนน ตำบลศรีชมภู อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-03-31
จำนวนผู้เข้าชม :35

กศน.ตำบลศรีชมภู จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
โพสเมื่อ :2018-03-13
จำนวนผู้เข้าชม :55

กศน.ตำบลศรีชมภู จัดกิจกรรมวิชาชีพระยะสั้น อาชีพหลักสูตรระยะสั้น เปิดสอนหลักสูตร นวดผ่อนคลาย ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านโนน หมู่ที่ 3 ตำบลศรีชมภู ดำเนินการสอนระหว่างวันที่ 11 – 13 มกราคม 2561
โพสเมื่อ :2018-03-13
จำนวนผู้เข้าชม :43

กศน.ตำบลศรีชมภู นำนักศึกษาเข้าร่วม โครงการเข้าค่ายลูกเสือ กศน.อำเภอพรเจริญ ระหว่างวันที่ 7 - 9 กุมภาพันธ์ 2561 ณ.เขตอนุรักษ์พันธ์สัตว์ป่าภูวัว อ.บุ่งคล้า จ.บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-03-13
จำนวนผู้เข้าชม :40

กศน.ตำบลศรีชมภู ได้นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการเพศศึกษาและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น วันที่ 6 มีนาคม 2561 ณ.หอประชุมที่ว่าการอำเภอพรเจริญ อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-03-07
จำนวนผู้เข้าชม :41


   

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ :สำนักงาน กศน. จังหวัดบึงกาฬ

ที่อยู่ : 456 ม.1 ถ.บึงกาฬกลาง-บึงสวรรค์ ต.บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ

โทรศัพท์ : 042492733

 

ไอพีคุณ
: 54.80.97.221
วันที่เริ่มนับ
: 10/01/2558
วันที่ปัจจุบัน
: 23/05/2561
ผู้ชมออนไลน์
: 5
จำนวนผู้เข้า
: 1208665