สำนักงาน กศน. จังหวัดบึงกาฬ
Buengkan Provincial Office of the Non-formal and Informal Education
Untitled Document
Untitled Document

  กศน. ตำบลศรีชมภู
ที่ตั้ง ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ ๔ บ้านหนองผักแว่น ต.ศรีชมภู อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ
วิสัยทัศน์ กศน.ตำบลศรีชมภู ส่งเสริมสุขภาพ พัฒนาความรู้ คู่คุณธรรม
เอกลักษณ์ สถานศึกษาส่งเสริมคุณธรรม
อัตลักษณ์ สุขภาพดี มีคุณธรรม
โทรศัพท์ 042487190
โทรสาร 042487190
นายวีรยุทธ จันทร์ศรีนวล
หัวหน้า กศน.ตำบลตำบลศรีชมภู

ข่าว กศน.ตำบล

Untitled Document
ประมวลภาพกิจกรรม
Untitled Document
วันที่ 27 - 31 พฤษภาคม 2562 กศน.ตำบลศรีชมภู เปิดสอนวิชาชีพระยะสั้น หลักสูตรการทำพรมเช็คเท้า หมู่ที่ 1 บ้านดงเสียด ตำบลศรีชมภู อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2019-06-18
จำนวนผู้เข้าชม :22

กศน.ตำบลศรีชมภูจัดโครงการส่งเสริมดูแลสุขภาพผู้สูงวัย ณ ศาลาประชาคมบ้านศรีชมภู ตำบลศรีชมภู อำเภอพรเจริญ วันที่ 30 พฤษภาคม 2562
โพสเมื่อ :2019-06-17
จำนวนผู้เข้าชม :20

กศน.ตำบลศรีชมภูจัดกิจกรรมพัฒนาตนเอง ชุมชนและสังคม โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ณ วัดศรีชมภูสามัคคี บ้านศรีชมภู ตำบลศรีชมภู อำเภอพรเจริญ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562
โพสเมื่อ :2019-06-17
จำนวนผู้เข้าชม :17

กศน.ตำบลศรีชมภูจัดกิจกรรมการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโครงการศึกษาดูงาน ณ โครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิตดิ์ พระบรมราชินีนาถ บ้านห้วยหินลาด อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬอย่าง
โพสเมื่อ :2019-05-28
จำนวนผู้เข้าชม :30

กศน.ตำบลศรีชมภูจัดโครงการดิจิตอลชุมชนระดับตำบลหลักสูตร Digitai Literacy และหลักสูตรการค้าออนไลน์
โพสเมื่อ :2019-03-14
จำนวนผู้เข้าชม :85

กศน.ตำบลศรีชมภูจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตโครงการขับขี่ปลอดภัยรักษาวินัยจราจร ในวันที่ 25 ธันวาคม 2561 ณ หอประชุมอำเภอพรเจริญ
โพสเมื่อ :2019-03-01
จำนวนผู้เข้าชม :71

กศน.ตำบลศรีชมภูจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน ได้เข้าร่วมโครงการเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม ในวันที่ 8-9 ธันวาคม 2561 ณ วัดเทพนิมิคร ต.พรเจริญ อ.พรเจริญ
โพสเมื่อ :2019-03-01
จำนวนผู้เข้าชม :76

กศน.ตำบลศรีชมภูสอนการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับปฐมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
โพสเมื่อ :2019-03-01
จำนวนผู้เข้าชม :79


   

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ :สำนักงาน กศน. จังหวัดบึงกาฬ

ที่อยู่ : 456 ม.1 ถ.บึงกาฬกลาง-บึงสวรรค์ ต.บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ

โทรศัพท์ : 042492733

 

ไอพีคุณ
: 54.91.4.56
วันที่เริ่มนับ
: 10/01/2558
วันที่ปัจจุบัน
: 19/06/2562
ผู้ชมออนไลน์
: 11
จำนวนผู้เข้า
: 2155983