สำนักงาน กศน. จังหวัดบึงกาฬ
Buengkan Provincial Office of the Non-formal and Informal Education
Untitled Document
Untitled Document

  กศน. ตำบลศรีชมภู
ที่ตั้ง ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ ๔ บ้านหนองผักแว่น ต.ศรีชมภู อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ
วิสัยทัศน์ กศน.ตำบลศรีชมภู ส่งเสริมสุขภาพ พัฒนาความรู้ คู่คุณธรรม
เอกลักษณ์ สถานศึกษาส่งเสริมคุณธรรม
อัตลักษณ์ สุขภาพดี มีคุณธรรม
โทรศัพท์ 042487190
โทรสาร 042487190
นายวีรยุทธ จันทร์ศรีนวล
หัวหน้า กศน.ตำบลตำบลศรีชมภู

ข่าว กศน.ตำบล

Untitled Document
ประมวลภาพกิจกรรม
Untitled Document
กศน.ตำบลศรีชมภูนำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมโครงการเข้าค่ายลูกเสือวิสามัญ วันที่ 1-3 สิงหาคม 2562 ณ ค่ายลูกเสือสักทองแคมป์ อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
โพสเมื่อ :2019-08-07
จำนวนผู้เข้าชม :21

กศน.ตำบลศรีชมภูนำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมโครงการเพศศึกษา วันที่ 30 กรกฎาคม 2562 ณ หอประชุมอำเภอพรเจริญ อำเภอพรเจริญ
โพสเมื่อ :2019-08-07
จำนวนผู้เข้าชม :24

กศน.ตำบลศรีชมภูนำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม วันที่ 24-25 กรกฎาคม 2562 ณ วัดป่าวิเวกธรรมคุณ อำเภอพรเจริญ
โพสเมื่อ :2019-08-07
จำนวนผู้เข้าชม :27

กศน.ตำบลศรีชมภูนำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสา กศน.เราทำดีด้วยหัวใจ ณ กศน.อำเภอพรเจริญ วันที่ 15 ก.ค. 2562
โพสเมื่อ :2019-07-23
จำนวนผู้เข้าชม :52

กศน.ตำบลศรีชมภูนำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ณ วัดป่าบ้าน โนนสว่าง ตำบลหนองหัวช้าง อำเภอพรเจริญ วันที่ 12 ก.ค. 2562
โพสเมื่อ :2019-07-23
จำนวนผู้เข้าชม :43

วันที่ 10 กรกฎาคม 2561กศน.ตำบลศรีชมภู จัดกิจกรรมโครงการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลักสูตรการทำปุ๋ยอิทรีย์ ที่ บ้านศรีชมภู หมู่ที่ 7
โพสเมื่อ :2019-07-22
จำนวนผู้เข้าชม :45

กศน.ตำบลศรีชมภูจัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน วิชาชีพ 31 ชั่วโมงขึ้นไปหลักสูตรการทอเสื่อกก ณ ศาลาบ้านศรีชมภู
โพสเมื่อ :2019-07-18
จำนวนผู้เข้าชม :28

กศน.ตำบลศรีชมภูจัดนำนักศึกษาดูงาน ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจังหวัดนครพนมวันที่ 9 ก.ค. 2562
โพสเมื่อ :2019-07-10
จำนวนผู้เข้าชม :64


   

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ :สำนักงาน กศน. จังหวัดบึงกาฬ

ที่อยู่ : 456 ม.1 ถ.บึงกาฬกลาง-บึงสวรรค์ ต.บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ

โทรศัพท์ : 042492733

 

ไอพีคุณ
: 18.206.13.39
วันที่เริ่มนับ
: 10/01/2558
วันที่ปัจจุบัน
: 22/08/2562
ผู้ชมออนไลน์
: 11
จำนวนผู้เข้า
: 2304706