สำนักงาน กศน. จังหวัดบึงกาฬ
Buengkan Provincial Office of the Non-formal and Informal Education
Untitled Document
Untitled Document

  กศน. ตำบลโป่งเปือย
ที่ตั้ง อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสมัยสำราญ(หลังเก่า) หมู่ที่ ๓ บ้านสมัยสำราญ ตำบลโป่งเปือย อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ๓๘๐๐๐
วิสัยทัศน์ จะมุ่งมั่นในการจัดการศึกษาตลอดชีวิต
เอกลักษณ์ สถานศึกษาส่งเสริมอาชีพเพื่อการมีงานทำ
อัตลักษณ์ ผู้เรียนมีความขยัน
โทรศัพท์ ๐๙๕๑๙๓๗๑๙๙
โทรสาร 042491853
นางสุพัตรา มูลหา
หัวหน้า กศน.ตำบลตำบลโป่งเปือย

ข่าว กศน.ตำบล

Untitled Document
ประมวลภาพกิจกรรม
Untitled Document
กศน.ตำบลโป่งเปือยร่วมจัดห้องสมุดชาวตลาดร่วมกับห้องสมุดจังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-09-30
จำนวนผู้เข้าชม :34

กศน.ตำบลโป่งเปือยจัดกิจกรรมส่งเสริมเครือข่ายดิจิทัลชุมชน ณ ตำบลโป่งเปือย อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-09-30
จำนวนผู้เข้าชม :41

กศน.ตำบลโป่งเปือย ร่วมจัดกิจกรรมรถโมบายส่งเสริมการอ่าน ร่วมกับห้องสมุดจังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-09-30
จำนวนผู้เข้าชม :42

กศน.ตำบลโป่งเปือยนำนักศึกษาร่วมจัดกิรรม ณ ห้องสมุดจังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-09-30
จำนวนผู้เข้าชม :36

กศน.ตำบลโป่งเปือย จัดนำนักศึกษาเข้าร่วมอบรมอาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน
โพสเมื่อ :2018-09-30
จำนวนผู้เข้าชม :48

กศน.ตำบลโป่งเปือย จัดกิจกรรมบ้านหนังสือชุมชนตำบลโป่งเปือย ณ บ้านโป่งเปือย และบ้านหนองตะไก้ ตำบลโป่งเปือย อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-09-30
จำนวนผู้เข้าชม :42

กศน.ตำบลจัดกิจกรรมสร้างเครือข่ายดิจิทัลชุมชน ณ ตำบลโป่งเปือย อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-09-30
จำนวนผู้เข้าชม :31

โครงการ SMART ONIE เพื่อสร้าง Smart famer ในวันที่ 23 - 25 พฤษภาคม 2561 ณ กศน.ตำบลโป่งเปือย เป้าหมาย 30 คน
โพสเมื่อ :2018-09-22
จำนวนผู้เข้าชม :36


   

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ :สำนักงาน กศน. จังหวัดบึงกาฬ

ที่อยู่ : 456 ม.1 ถ.บึงกาฬกลาง-บึงสวรรค์ ต.บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ

โทรศัพท์ : 042492733

 

ไอพีคุณ
: 52.91.90.122
วันที่เริ่มนับ
: 10/01/2558
วันที่ปัจจุบัน
: 16/12/2561
ผู้ชมออนไลน์
: 2
จำนวนผู้เข้า
: 1685283