สำนักงาน กศน. จังหวัดบึงกาฬ
Buengkan Provincial Office of the Non-formal and Informal Education
Untitled Document
Untitled Document

  กศน. ตำบลคำนาดี
ที่ตั้ง ศาลาประชาคมบ้านห้วยภูสามัคคี หมู่ที่ ๘ ตำบลคำนาดี อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 38000
วิสัยทัศน์ กศน.ตำบลคำนาดีร่วมสร้างโอกาสให้กับประชาชนตำบลคำนาดีอย่างเสมอภาคเท่าเทียม ทั่วถึง และมีคุณภาพ
เอกลักษณ์ สถานศึกษาส่งเสริมอาชีพเพื่อมีงานทำ
อัตลักษณ์ ผู้เรียนมีความขยัน
โทรศัพท์ 0611642695
โทรสาร 042491853
นางสาวชุติมันต์ สารมานิตย์
หัวหน้า กศน.ตำบลตำบลคำนาดี

ข่าว กศน.ตำบล

Untitled Document
ประมวลภาพกิจกรรม
Untitled Document
วิชาชีพระยะสั้น การแปรูปกล้วย
โพสเมื่อ :2018-03-19
จำนวนผู้เข้าชม :75

กศน.ตำบลคำนาดีจัดโครงการเดินตามรอยพ่อเพื่อพอเพียง
โพสเมื่อ :2018-03-19
จำนวนผู้เข้าชม :77

จัดกิจกรรมโครงการแยกขยะให้เป็นนิจลดมลพิษให้โลก ในวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ ศูนย์การเรียนชุมชนห้วยเรือใหญ่
โพสเมื่อ :2018-03-19
จำนวนผู้เข้าชม :78

จัดกิจกรรมโครงการประชาธิปไตยในวิถีชีวิต ในวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ ศูนย์การเรียนชุมชนห้วยเรือใหญ่
โพสเมื่อ :2018-03-19
จำนวนผู้เข้าชม :67

จัดกิจกรรมโครงการคนรุ่นใหม่พร้อมใจเรียนรู้มุ่งสู่อินเตอร์เน็ต
โพสเมื่อ :2018-03-19
จำนวนผู้เข้าชม :69

จัดกิจกรรมปรับพื้นฐานผู้เรียนวิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
โพสเมื่อ :2018-03-19
จำนวนผู้เข้าชม :67

จัดกิจกรรมปรับพื้นฐานผู้เรียนวิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
โพสเมื่อ :2018-03-19
จำนวนผู้เข้าชม :60

จัดกิจกรรมโครงการการอ่านสร้างฝัด
โพสเมื่อ :2018-03-19
จำนวนผู้เข้าชม :78


   

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ :สำนักงาน กศน. จังหวัดบึงกาฬ

ที่อยู่ : 456 ม.1 ถ.บึงกาฬกลาง-บึงสวรรค์ ต.บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ

โทรศัพท์ : 042492733

 

ไอพีคุณ
: 54.81.110.186
วันที่เริ่มนับ
: 10/01/2558
วันที่ปัจจุบัน
: 16/08/2561
ผู้ชมออนไลน์
: 28
จำนวนผู้เข้า
: 1380344