สำนักงาน กศน. จังหวัดบึงกาฬ
Buengkan Provincial Office of the Non-formal and Informal Education
Untitled Document
Untitled Document

  กศน. ตำบลคำนาดี
ที่ตั้ง ศาลาประชาคมบ้านห้วยภูสามัคคี หมู่ที่ ๘ ตำบลคำนาดี อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 38000
วิสัยทัศน์ กศน.ตำบลคำนาดีร่วมสร้างโอกาสให้กับประชาชนตำบลคำนาดีอย่างเสมอภาคเท่าเทียม ทั่วถึง และมีคุณภาพ
เอกลักษณ์ สถานศึกษาส่งเสริมอาชีพเพื่อมีงานทำ
อัตลักษณ์ ผู้เรียนมีความขยัน
โทรศัพท์ 0611642695
โทรสาร 042491853
นางสาวชุติมันต์ สารมานิตย์
หัวหน้า กศน.ตำบลตำบลคำนาดี

ข่าว กศน.ตำบล

Untitled Document
ประมวลภาพกิจกรรม
Untitled Document
การศึกษาตามอัธยาศัย/กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน /อาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน
โพสเมื่อ :2018-09-30
จำนวนผู้เข้าชม :39

การศึกษาตามอัธยาศัย/กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน /ห้องสมุดประชาชน
โพสเมื่อ :2018-09-30
จำนวนผู้เข้าชม :42

การศึกษาตามอัธยาศัย/กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน /บ้านหนังสือชุมชน
โพสเมื่อ :2018-09-30
จำนวนผู้เข้าชม :39

การศึกษาตามอัธยาศัย/กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน /ห้องสมุดเคลืื่อนที่สำหรับชาวตลาด
โพสเมื่อ :2018-09-30
จำนวนผู้เข้าชม :35

การศึกษาตามอัธยาศัย/กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน (รถโมบาย)
โพสเมื่อ :2018-09-30
จำนวนผู้เข้าชม :44

โพสเมื่อ :2018-09-22
จำนวนผู้เข้าชม :36

โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
โพสเมื่อ :2018-08-31
จำนวนผู้เข้าชม :61

การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต โครงการกำจัด ป้องกันลูกยุงลายเพื่อป้องกันและควบคุมโรค
โพสเมื่อ :2018-08-30
จำนวนผู้เข้าชม :86


   

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ :สำนักงาน กศน. จังหวัดบึงกาฬ

ที่อยู่ : 456 ม.1 ถ.บึงกาฬกลาง-บึงสวรรค์ ต.บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ

โทรศัพท์ : 042492733

 

ไอพีคุณ
: 52.91.90.122
วันที่เริ่มนับ
: 10/01/2558
วันที่ปัจจุบัน
: 16/12/2561
ผู้ชมออนไลน์
: 3
จำนวนผู้เข้า
: 1685284