สำนักงาน กศน. จังหวัดบึงกาฬ
Buengkan Provincial Office of the Non-formal and Informal Education
Untitled Document
Untitled Document

  กศน. ตำบลไคสี
ที่ตั้ง กศน.ตำบลไคสี ตั้งอยู่บ้านห้วยเซือมเหนือ หมู่ 8 ตำบลไคสี อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ถนนทางหลวงแผ่นดิน สายบึงกาฬ - หนองคาย มีระยะห่างจากอำเภอบึงกาฬ 13 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากจังหวัดหนองคาย ประมาณ 117 กิโลเมตร เนื้อที่โดยประมาณ จำนวน 59.04 ตารางกิโลเมตร หรือ จำนวน 36,905 ไร่ ข้อมูลของสถานศึกษา กศน.ตำบลไคสี อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ กศน.ตำบลไคสี อำเภอเมืองบึงกาฬ ตั้งอยู่บ้านห้วยเซือมเหนือ ถนนบึงกาฬ – หนองคาย มีชื่อเดิมว่าศูนย์การเรียนชุมชนเฉลิมพระเกียรติตำบลไคสี เดิมใช้ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้านเป็นสถานที่พบกลุ่มต่อมาพ.ศ. 2552 ได้มีการจัดตั้ง กศน.ตำบลขึ้น ศูนย์การเรียนชุมชนเฉลิมพระเกียรติจึงเปลี่ยนชื่อเป็น กศน.ตำบลไคสี และได้ย้ายมาก่อตั้งที่องค์การบริหารส่วนตำบลหลังเดิม ซึ่งใช้เป็นสถานที่พบกลุ่มและจัดกิจกรรม ณ ปัจจุบันนี้
วิสัยทัศน์ มุ่งมั่นในการจัดการศึกษาตลอดชีวิต
เอกลักษณ์ สถานศึกษาส่งเสริมอาชีพเพื่อการมีงานทำ
อัตลักษณ์ ผู้เรียนมีความขยัน
โทรศัพท์ 0883006569
โทรสาร -
นายสุวัฒน์ สิงบริคัน
หัวหน้า กศน.ตำบลตำบลไคสี

ข่าว กศน.ตำบล

Untitled Document
ประมวลภาพกิจกรรม
Untitled Document
กศน.ตำบลไคสี จัดโครงการส่งเสริมสุขภาวะอนามัยในชุมชน ในพื้นที่บ้านคำหมื่น มีผู้เข้าร่วมโครงการ 25 คน ดำเนินการในวันที่ 25 พฤษภาคม 2562 ได้รับการนิเทศจาก นางรัศมี อืดผา ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน ณ บ้านคำหมื่น ตำบลไคสี ได้รับการนิเทศจาก อ.รัศมี อืดผา ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน
โพสเมื่อ :2019-09-23
จำนวนผู้เข้าชม :19

กศน.ตำบลไคสี จัดโครงการพัฒนาอาชีพระยะสั้น หลักสูตรศิลปะประดิษฐ์จากวัสดุรีไซเคิล ให้กับประชาชนในพื้นที่บ้านห้วยเซือมเหนือ ดำเนินการในวันที่ 27 มิถุนายน 2562 ณ บ้านห้วยเซือมเหนือ ต.ไคสี อ.เมือง จ.บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2019-09-23
จำนวนผู้เข้าชม :23

กศน.ตำบลไคสี จัดกิจกรรมเรียนรู้เทคโนโลยีที่เหมาะสม หลักสูตรการทำลวดรองถ้วยยางพารา ให้กับประชาชนในพื้นที่บ้านคำแสน มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 8 คน ดำเนินการในวันที่ 24-25 เมษายน 2562 ได้รับการนิเทศจาก อ.ธนภัทร ดอกคำ ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน ณ ศาลาประชาคมบ้านคำแสน ต.ไคสี อ.เมือง จ.บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2019-09-23
จำนวนผู้เข้าชม :19

กศน.ตำบลไคสี จัดโครงการพัฒนาอาชีพระยะสั้น การจักสานพลาสติก มีผู้เข้าร่วมหลักสูตร 7 คน ดำเนินการในระหว่างวันที่ 17-22 มิถุนายน 2562 ได้รับการนิเทศจาก อ.รัศมี อืดผา ครู อาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน ณ บ้านห้วยเซือมเหนือ ต.ไคสี อ.เมือง จ.บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2019-09-23
จำนวนผู้เข้าชม :21

กศน.ตำบลไคสี ดำเนินการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน โครงการหมู่บ้านแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต ให้กับประชาชนในพื้นที่บ้านโนนศิลา จำนวน ๘ คน ในระหว่างวันที่ ๙-๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ บ้านโนนศิลา ต.ไคสี อ.เมือง จ.บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2019-09-23
จำนวนผู้เข้าชม :20

กศน.ตำบลไคสี จัดโครงการเกษตรธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนในพื้นที่บ้านคำหมื่น จำนวน 30 คน ดำเนินการในวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 ณ ศาลาประชาคมบ้านคำหมื่น ต.ไคสี อ.เมือง จ.บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2019-09-23
จำนวนผู้เข้าชม :23

กศน.ตำบลไคสี ดำเนินการจัดวิชาชีพ 31 ชั่วโมงขึ้นไป หลักสูตรช่างปูน (60 ชั่วโมง) ให้กับประชาชนในพื้นที่ กศน.ตำบลไคสี โดยมีผู้เข้าร่วมหลักสูตรทั้งสิ้น 18 คน ดำเนินการระหว่างวันที่ 6-18 พฤษภาคม 2562 ณ กศน.ตำบลไคสี อ.เมือง จ.บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2019-09-23
จำนวนผู้เข้าชม :20

กศน.ตำบลไคสี จัดโครงการพัฒนาอาชีพระยะสั้น (ไม่เกิน ๓๐ ชั่วโมง) หลักสูตรการเลี้ยงปลาในบ่อพลาสติก ในระหว่างันที่ ๑-๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ๘ คน ดำเนินการ ณ บ้านไคสี อ.เมือง จ.บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2019-09-23
จำนวนผู้เข้าชม :16


   

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ :สำนักงาน กศน. จังหวัดบึงกาฬ

ที่อยู่ : 456 ม.1 ถ.บึงกาฬกลาง-บึงสวรรค์ ต.บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ

โทรศัพท์ : 042492733

 

ไอพีคุณ
: 34.204.171.108
วันที่เริ่มนับ
: 10/01/2558
วันที่ปัจจุบัน
: 23/10/2562
ผู้ชมออนไลน์
: 11
จำนวนผู้เข้า
: 2488236