สำนักงาน กศน. จังหวัดบึงกาฬ
Buengkan Provincial Office of the Non-formal and Informal Education
Untitled Document
Untitled Document

  กศน. ตำบลไคสี
ที่ตั้ง กศน.ตำบลไคสี ตั้งอยู่บ้านห้วยเซือมเหนือ หมู่ 8 ตำบลไคสี อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ถนนทางหลวงแผ่นดิน สายบึงกาฬ - หนองคาย มีระยะห่างจากอำเภอบึงกาฬ 13 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากจังหวัดหนองคาย ประมาณ 117 กิโลเมตร เนื้อที่โดยประมาณ จำนวน 59.04 ตารางกิโลเมตร หรือ จำนวน 36,905 ไร่ ข้อมูลของสถานศึกษา กศน.ตำบลไคสี อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ กศน.ตำบลไคสี อำเภอเมืองบึงกาฬ ตั้งอยู่บ้านห้วยเซือมเหนือ ถนนบึงกาฬ – หนองคาย มีชื่อเดิมว่าศูนย์การเรียนชุมชนเฉลิมพระเกียรติตำบลไคสี เดิมใช้ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้านเป็นสถานที่พบกลุ่มต่อมาพ.ศ. 2552 ได้มีการจัดตั้ง กศน.ตำบลขึ้น ศูนย์การเรียนชุมชนเฉลิมพระเกียรติจึงเปลี่ยนชื่อเป็น กศน.ตำบลไคสี และได้ย้ายมาก่อตั้งที่องค์การบริหารส่วนตำบลหลังเดิม ซึ่งใช้เป็นสถานที่พบกลุ่มและจัดกิจกรรม ณ ปัจจุบันนี้
วิสัยทัศน์ มุ่งมั่นในการจัดการศึกษาตลอดชีวิต
เอกลักษณ์ สถานศึกษาส่งเสริมอาชีพเพื่อการมีงานทำ
อัตลักษณ์ ผู้เรียนมีความขยัน
โทรศัพท์ 0883006569
โทรสาร -
นายสุวัฒน์ สิงบริคัน
หัวหน้า กศน.ตำบลตำบลไคสี

ข่าว กศน.ตำบล

Untitled Document
ประมวลภาพกิจกรรม
Untitled Document
กศน.ตำบลไคสี จัดโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเทคนิคเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ ระหว่างวันที่ 11-15 กุมภาพันธ์ 2562 ณ บ้านอาฮง ตำบลไคสี อ.เมือง จ.บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2019-04-21
จำนวนผู้เข้าชม :81

กศน.ตำบลไคสี จัดโครงการอบรมหลักสูตรการค้าขายออนไลน์ ระหว่างวันมที่ 20-21 มีนาคม 2562 ณ บ้านอาฮง ต.ไคสี อ.เมือง จ.บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2019-04-10
จำนวนผู้เข้าชม :73

กศน.ตำบลไคสี จัดโครงการ Digital Literacy ในระหว่างวันที่ 26-27 กุมภาพันธ์ 2562 ณ กศน.ตำบลไคสี
โพสเมื่อ :2019-04-08
จำนวนผู้เข้าชม :72

วันที่ 12 มีนาคม 2562 ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬและคณะกรรมการออกนิเทศติดตามงานบ้านหนังสือชุมชน ตำบลไคสี
โพสเมื่อ :2019-04-07
จำนวนผู้เข้าชม :67

วันที่ 29 มีนาคม 2562 นางสาวศศิธร ทองคำ นักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กศน.ตำบลไคสี ได้รับรางวัลชนะเลิศการกล่าวสุนทรพจน์ หัวข้อการอ่านสร้างปัญญา การศึกษาสร้างคน การฝึกฝนสร้างอาชีพ เนื่องในวันรักการอ่าน 2 เมษายน 2562 จัดโดยสำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2019-04-07
จำนวนผู้เข้าชม :92

วันที่ 25 มีนาคม 2562 ครูและนักศึกษา กศน.ตำบลไคสี ร่วมเป็นจิตอาสาช่วยงานวันสถาปนาจังหวัดบึงกาฬครบรอบ8ปีและงานกาชาดจังหวัดบึงกาฬประจำปี2562 ระหว่างวันที่ 25มีนาคม -2 เมษายน 2562 ณ ถนนข้าวเม่าจังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2019-04-07
จำนวนผู้เข้าชม :70

วันที่ 4 มกราคม 2562 กศน.ตำบลไคสี จัดโครงการทำดีเพื่อพ่อ สานต่อแก้ปัญหายาเสพติด วิทยากรจาก ชุดกิจการพลเรือน กองร้อยทหารพรานที่ 2109 ได้รับการนิเทศจาก นางรัศมี อืดผา ครูอาสาสมัครนอกโรงเรียน กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ ณ กศน.ตำบลไคสี อำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2019-04-07
จำนวนผู้เข้าชม :72

วันที่ 19 มกราคม 2562 กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ จัดค่ายภาษาอังกฤษ ให้กับนักศึกษา 6 ตำบล ได้แก่ ตำบลวิศิษฐ์ โนนสว่าง โป่งเปือย ไคสี หอคำ หนองเลิง สถานที่โรงเรียนบ้านโป่งเปือย
โพสเมื่อ :2019-04-07
จำนวนผู้เข้าชม :79


   

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ :สำนักงาน กศน. จังหวัดบึงกาฬ

ที่อยู่ : 456 ม.1 ถ.บึงกาฬกลาง-บึงสวรรค์ ต.บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ

โทรศัพท์ : 042492733

 

ไอพีคุณ
: 18.206.13.39
วันที่เริ่มนับ
: 10/01/2558
วันที่ปัจจุบัน
: 22/08/2562
ผู้ชมออนไลน์
: 9
จำนวนผู้เข้า
: 2304640