สำนักงาน กศน. จังหวัดบึงกาฬ
Buengkan Provincial Office of the Non-formal and Informal Education
Untitled Document
Untitled Document

  กศน. ตำบลไคสี
ที่ตั้ง กศน.ตำบลไคสี ตั้งอยู่บ้านห้วยเซือมเหนือ หมู่ 8 ตำบลไคสี อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ถนนทางหลวงแผ่นดิน สายบึงกาฬ - หนองคาย มีระยะห่างจากอำเภอบึงกาฬ 13 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากจังหวัดหนองคาย ประมาณ 117 กิโลเมตร เนื้อที่โดยประมาณ จำนวน 59.04 ตารางกิโลเมตร หรือ จำนวน 36,905 ไร่ ข้อมูลของสถานศึกษา กศน.ตำบลไคสี อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ กศน.ตำบลไคสี อำเภอเมืองบึงกาฬ ตั้งอยู่บ้านห้วยเซือมเหนือ ถนนบึงกาฬ – หนองคาย มีชื่อเดิมว่าศูนย์การเรียนชุมชนเฉลิมพระเกียรติตำบลไคสี เดิมใช้ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้านเป็นสถานที่พบกลุ่มต่อมาพ.ศ. 2552 ได้มีการจัดตั้ง กศน.ตำบลขึ้น ศูนย์การเรียนชุมชนเฉลิมพระเกียรติจึงเปลี่ยนชื่อเป็น กศน.ตำบลไคสี และได้ย้ายมาก่อตั้งที่องค์การบริหารส่วนตำบลหลังเดิม ซึ่งใช้เป็นสถานที่พบกลุ่มและจัดกิจกรรม ณ ปัจจุบันนี้
วิสัยทัศน์ มุ่งมั่นในการจัดการศึกษาตลอดชีวิต
เอกลักษณ์ สถานศึกษาส่งเสริมอาชีพเพื่อการมีงานทำ
อัตลักษณ์ ผู้เรียนมีความขยัน
โทรศัพท์ 0883006569
โทรสาร -
นายสุวัฒน์ สิงบริคัน
หัวหน้า กศน.ตำบลตำบลไคสี

ข่าว กศน.ตำบล

Untitled Document
ประมวลภาพกิจกรรม
Untitled Document
กศน.ตำบลไคสี ร่วมห้องสมุดชาวตลาด ณ ตลาดสดเทศบาลตำบลบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-09-30
จำนวนผู้เข้าชม :38

กศน.ตำบลไคสี จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/หน่วยบริการเคลื่อนที่ (รถโมบาย)
โพสเมื่อ :2018-09-30
จำนวนผู้เข้าชม :39

กศน.ตำบลไคสี นำนักศึกษาร่วมโครงการอบรมอาสาสมัครรักการอ่าน ณ ห้องสมุดประชาชนจังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-09-30
จำนวนผู้เข้าชม :41

กศน.ตำบลไคสี จัดโครงการรักการอ่าน โดยห้องสมุดประชาชน จ.บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-09-30
จำนวนผู้เข้าชม :36

กศน.ตำบลไคสี กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน การรับบริจาคหนังสือ
โพสเมื่อ :2018-09-30
จำนวนผู้เข้าชม :35

กศน.ตำบลไคสี ดำเนินการบ้านหนังสือชุมชนเพื่อเสริมสร้างนิสัยรักการอ่านและเป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชุมชนแบบมีส่วนร่วม
โพสเมื่อ :2018-09-30
จำนวนผู้เข้าชม :34

กศน.ตำบลไคสี จัดโครงการรักการอ่าน เพื่อเสริมสร้างนิสัยรักการอ่านให้กับนักศึกษาและประชาชนในพื้นที่ กศน.ตำบลไคสี
โพสเมื่อ :2018-09-30
จำนวนผู้เข้าชม :29

วันที่ 19 กันยายน 2561 กศน.ตำบลไคสี รับการประเมินพนักงานราชการ ครั้งที่ 2 จากคณะกรรมการประเมินพนักงานราชการ สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-09-22
จำนวนผู้เข้าชม :45


   

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ :สำนักงาน กศน. จังหวัดบึงกาฬ

ที่อยู่ : 456 ม.1 ถ.บึงกาฬกลาง-บึงสวรรค์ ต.บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ

โทรศัพท์ : 042492733

 

ไอพีคุณ
: 52.91.90.122
วันที่เริ่มนับ
: 10/01/2558
วันที่ปัจจุบัน
: 16/12/2561
ผู้ชมออนไลน์
: 7
จำนวนผู้เข้า
: 1685288