สำนักงาน กศน. จังหวัดบึงกาฬ
Buengkan Provincial Office of the Non-formal and Informal Education
Untitled Document
Untitled Document

  กศน. ตำบลไคสี
ที่ตั้ง กศน.ตำบลไคสี ตั้งอยู่บ้านห้วยเซือมเหนือ หมู่ 8 ตำบลไคสี อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ถนนทางหลวงแผ่นดิน สายบึงกาฬ - หนองคาย มีระยะห่างจากอำเภอบึงกาฬ 13 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากจังหวัดหนองคาย ประมาณ 117 กิโลเมตร เนื้อที่โดยประมาณ จำนวน 59.04 ตารางกิโลเมตร หรือ จำนวน 36,905 ไร่ ข้อมูลของสถานศึกษา กศน.ตำบลไคสี อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ กศน.ตำบลไคสี อำเภอเมืองบึงกาฬ ตั้งอยู่บ้านห้วยเซือมเหนือ ถนนบึงกาฬ – หนองคาย มีชื่อเดิมว่าศูนย์การเรียนชุมชนเฉลิมพระเกียรติตำบลไคสี เดิมใช้ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้านเป็นสถานที่พบกลุ่มต่อมาพ.ศ. 2552 ได้มีการจัดตั้ง กศน.ตำบลขึ้น ศูนย์การเรียนชุมชนเฉลิมพระเกียรติจึงเปลี่ยนชื่อเป็น กศน.ตำบลไคสี และได้ย้ายมาก่อตั้งที่องค์การบริหารส่วนตำบลหลังเดิม ซึ่งใช้เป็นสถานที่พบกลุ่มและจัดกิจกรรม ณ ปัจจุบันนี้
วิสัยทัศน์ มุ่งมั่นในการจัดการศึกษาตลอดชีวิต
เอกลักษณ์ สถานศึกษาส่งเสริมอาชีพเพื่อการมีงานทำ
อัตลักษณ์ ผู้เรียนมีความขยัน
โทรศัพท์ 0883006569
โทรสาร -
นายสุวัฒน์ สิงบริคัน
หัวหน้า กศน.ตำบลตำบลไคสี

ข่าว กศน.ตำบล

Untitled Document
ประมวลภาพกิจกรรม
Untitled Document
กศน.ตำบลไคสี จัดโครงการหมู่บ้านเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท ระหว่างวันที่ 13-14 ธันวาคม 2561 มีประชาชนร่วมโครงการ 16 คน ณ บ้านอาฮง ต.ไคสี อ.เมือง จ.บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2019-02-08
จำนวนผู้เข้าชม :15

กศน.ตำบลไคสี จัดกิจกรรมการเรียนรู้เทคโนโลยีที่เหมาะสม หลักสูตรการทำถุงมือยางพารา ระหว่างวันที่ 15-16 มกราคม 2562 ณ บ้านอาฮง ต.ไคสี อ.เมือง จ.บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2019-02-08
จำนวนผู้เข้าชม :5

กศน.ตำบลไคสีจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตโครงการทำดีเพื่อพ่อสานต่อแก้ปัญหายาเสพติด ผู้ร่วมโครงการ 30 คน ในวันที่ 21 ธ.ค. 61 ณ กศณ.ตำบลไคสี อ.เมือง จ.บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2019-02-06
จำนวนผู้เข้าชม :4

กศน.ตำบลไคสี จัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตรช่างเชื่อม 55 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 17-28 ธันวาคม 2561 ณ บ้านคำหมื่น ต.ไคสี อ.เมือง จ.บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2019-02-01
จำนวนผู้เข้าชม :21

กศน.ตำบลไคสี จัดโครงการพัฒนาอาชีพระยะสั้น หลักสูตรกกและผือ 30 ชัวโมง ระหว่างวันที่ 17-28 ธันวาคม 2562 ณ บ้านอาฮง ต.ไคสี อ.เมือง จ.บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2019-02-01
จำนวนผู้เข้าชม :13

กศน.ตำบลไคสี ร่วมห้องสมุดชาวตลาด ณ ตลาดสดเทศบาลตำบลบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-09-30
จำนวนผู้เข้าชม :64

กศน.ตำบลไคสี จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/หน่วยบริการเคลื่อนที่ (รถโมบาย)
โพสเมื่อ :2018-09-30
จำนวนผู้เข้าชม :65

กศน.ตำบลไคสี นำนักศึกษาร่วมโครงการอบรมอาสาสมัครรักการอ่าน ณ ห้องสมุดประชาชนจังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-09-30
จำนวนผู้เข้าชม :66


   

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ :สำนักงาน กศน. จังหวัดบึงกาฬ

ที่อยู่ : 456 ม.1 ถ.บึงกาฬกลาง-บึงสวรรค์ ต.บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ

โทรศัพท์ : 042492733

 

ไอพีคุณ
: 3.82.52.91
วันที่เริ่มนับ
: 10/01/2558
วันที่ปัจจุบัน
: 18/02/2562
ผู้ชมออนไลน์
: 10
จำนวนผู้เข้า
: 1864089