สำนักงาน กศน. จังหวัดบึงกาฬ
Buengkan Provincial Office of the Non-formal and Informal Education
Untitled Document
Untitled Document

  กศน. ตำบลนาสวรรค์
ที่ตั้ง ศาลาประชาคม บ้านคำแคน หมู่ที่ 2 ตำบลนาสวรรค์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ รหัสไปรษณีย์ 38000
วิสัยทัศน์ เรียนอย่างสร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยี
เอกลักษณ์ สถานศึกษาส่งเสริมอาชีพเพื่อการมีงานทำ
อัตลักษณ์ ผู้เรียนมีความขยัน
โทรศัพท์ 093-0895702
โทรสาร 042491853
นางนุชนาฏ วงศ์ศิริ
หัวหน้า กศน.ตำบลตำบลนาสวรรค์

ข่าว กศน.ตำบล

Untitled Document
ประมวลภาพกิจกรรม
Untitled Document
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ระดับม.ปลาย ณ กศน.ตำบลนาสวรรค์ ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒
โพสเมื่อ :2019-09-25
จำนวนผู้เข้าชม :19

การศึกษาพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ระดับประถมศึกษา
โพสเมื่อ :2019-09-24
จำนวนผู้เข้าชม :16

การศึกษาพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1ปีการศึกษา 2562 มัธยมศึกษาตอนปลาย
โพสเมื่อ :2019-09-24
จำนวนผู้เข้าชม :18

การศึกษาพื้นฐาน/การศึกษาขั้นพื้นฐาน (ภาคเรียนที่ 1)/มัธยมศึกษาตอนต้น
โพสเมื่อ :2019-09-24
จำนวนผู้เข้าชม :25

โครงการเกษตรธรรมชาติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยง
โพสเมื่อ :2019-09-23
จำนวนผู้เข้าชม :19

โครงการประดิษฐ์ของชำร่วย
โพสเมื่อ :2019-09-23
จำนวนผู้เข้าชม :17

กศน.ตำบลนาสวรรค์จัดโครงการหมู่บ้านแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต ระหว่างวันที่ ๒๘-๒๙ พ.ค. ๒๕๖๒
โพสเมื่อ :2019-09-23
จำนวนผู้เข้าชม :22

กิจกรรมโครงการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ
โพสเมื่อ :2019-09-23
จำนวนผู้เข้าชม :23


   

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ :สำนักงาน กศน. จังหวัดบึงกาฬ

ที่อยู่ : 456 ม.1 ถ.บึงกาฬกลาง-บึงสวรรค์ ต.บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ

โทรศัพท์ : 042492733

 

ไอพีคุณ
: 34.204.171.108
วันที่เริ่มนับ
: 10/01/2558
วันที่ปัจจุบัน
: 23/10/2562
ผู้ชมออนไลน์
: 13
จำนวนผู้เข้า
: 2488238