สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดบึงกาฬ (สกร)
Untitled Document
Untitled Document

  กศน. ตำบลนาสวรรค์
ที่ตั้ง ศาลาประชาคม บ้านคำแคน หมู่ที่ 2 ตำบลนาสวรรค์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ รหัสไปรษณีย์ 38000
วิสัยทัศน์ เรียนอย่างสร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยี
เอกลักษณ์ สถานศึกษาส่งเสริมอาชีพเพื่อการมีงานทำ
อัตลักษณ์ ผู้เรียนมีความขยัน
โทรศัพท์ 0931244975
โทรสาร 042491853
นายเกตุ สุนทร
หัวหน้า กศน.ตำบลตำบลนาสวรรค์

ข่าว กศน.ตำบล

Untitled Document
ประมวลภาพกิจกรรม
Untitled Document
ศกร.ตำบลนาสวรรค์ จัดโครงการพัฒนาอาชีพระยะสั้นหลักสูตรการทำข้าวเกรียบสมุนไพร ในระหว่างวันที่ 8-10 สิงหาคม โดยมีนางสาวสมบูรณ์ สุทธิ เป็นวิทยากร มีกลุ่มเป้าหมาย 10 คน ณ ศาลาประชาคมบ้านคำแคน
โพสเมื่อ :2023-09-19
จำนวนผู้เข้าชม :82

สกร.ตำบลนาสวรรค์ จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล หลักสูตรการค้าออนไลน์ ในวันที่ 30-31 สิงหาคม 2566 ณ สกร.ตำบลนาสวรรค์
โพสเมื่อ :2023-09-18
จำนวนผู้เข้าชม :101

โครงการจัดและส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อคงพัฒนาการทางจิตและสมองของผู้สูงอายุ ในระหว่างวันที่ 25 -31 กรกฎาคม 2566 ณ ตำบลนาสวรรค์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2023-09-18
จำนวนผู้เข้าชม :90

กศน.ตำบลนาสวรรค์ร่วมกับห้องสมุดประชาชนจังหวัดบึงกกาฬ นำรถโมบายเคลื่อนที่ ออกให้บริการกับนักเรียน ณ โรงเรียนบ้านโคกสวาง ตงนาสววรค์
โพสเมื่อ :2023-04-19
จำนวนผู้เข้าชม :165

กศน.ตำบลนาสวรรค์ ร่วมจัดกจกรรม ส่งเสริมการอ่านออกเขียนได้ ณ โรงเรียน ตชด.บ้านห้วยดอกไม้ ตชด.บ้านหนองตะไก้ และตชดบ้านนาแวง
โพสเมื่อ :2023-04-19
จำนวนผู้เข้าชม :158

กศน.ตำบลนาสวรรค์ นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ วันรักการอ่าน 2 เมษายน ณ ห้องสมุดประชาชนจังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2023-04-18
จำนวนผู้เข้าชม :170

อาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน กศน.ตำบลนาสวรรค์
โพสเมื่อ :2023-04-18
จำนวนผู้เข้าชม :155

กศน.ตำบลนาสวรรค์ จัดโครงการสูงวัยใจอาสาช่วยเหลือสังคม ในวันที่ 24 มีนาคม 2566 ณ กศน.ตำบลนาสวรรค์ มีกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 70 คน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้สูงอายุร่วมเป็นจิตอาสารักการแบ่งปัน และรู้รักสามัคคีพัฒนาสังคมชุมชนได้
โพสเมื่อ :2023-04-18
จำนวนผู้เข้าชม :171


   

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ :สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดบึงกาฬ (สกร)

ที่อยู่ : 456 ม.1 ถ.บึงกาฬกลาง-บึงสวรรค์ ต.บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ

โทรศัพท์ : 042492733

 

ไอพีคุณ
: 18.206.48.243
วันที่เริ่มนับ
: 10/01/2558
วันที่ปัจจุบัน
: 04/12/2566
ผู้ชมออนไลน์
: 9
จำนวนผู้เข้า
: 11479367