สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดบึงกาฬ (สกร)
Untitled Document
Untitled Document

  กศน. ตำบลโนนสว่าง
ที่ตั้ง ศาลาประชาคมบ้านพรนิยม หมู่ที่ ๙ บ.พรนิยม ต.โนนสว่าง อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ ๓๘๐๐๐
วิสัยทัศน์ กศน.ตำบลโนนสว่างจะมุ่งมั่นในการจัดการศึกษาตลอดชีวิต
เอกลักษณ์ กศน.ตำบลโนนสว่างเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต
อัตลักษณ์ ผู้เรียนมีความขยัน
โทรศัพท์ 088-5715797
โทรสาร 042-491853
นางอัจฉรา แป้นแจ้ง
หัวหน้า กศน.ตำบลตำบลโนนสว่าง

ข่าว กศน.ตำบล

Untitled Document
ประมวลภาพกิจกรรม
Untitled Document
วันที่ 9 กันยายน 2566 สกร.ตำบลโนนสว่าง นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการวันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ เนื่องในวันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ 8 กันยายน ณ ศกร.อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2023-09-16
จำนวนผู้เข้าชม :97

ศกร.ตำบลโนนสว่าง นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ตลอดชีวิต ในวันที่ 31 สิงหาคม 2566 โดยมีกิจกรรม ดังนี้ 1. กิจกรรมการประดิษฐ์พวงกุญแจจากวัสดุเหลือใช้/กิจกรรมบิงโกหรรษา 2. กิจกรรมการทำหนังสือเล่มจิ๋ว 3. กิจกรรมทำสื่อป๊อปอัพส่งเสริมการอ่าน 4. กิจกรรมการทำเทียนหอมแฟนซี ณ สกร.อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2023-09-16
จำนวนผู้เข้าชม :80

สกร.ตำบลโนนสว่าง จัดโครงการพัฒนาอาชีพระยะสั้น หลักสูตรการออกแบบบรรจุภัณฑ์ (15 ช.ม.) ในระหว่างวันที่ 15 - 17 สิงหาคม 2566 กลุ่มเป้าหมายคือประชาชนในพื้นที่ตำบลโนนสว่าง อำเภอเมืองบึงกาฬ จำนวน 10 คน วิทยากรโดย นางสาวพรนภา เชียงคำ
โพสเมื่อ :2023-09-16
จำนวนผู้เข้าชม :81

สกร.ตำบลโนนสว่าง จัดโครงการพัฒนาอาชีพระยะสั้น หลักสูตรการแปรรูปผลไม้ (15 ช.ม.) ในระหว่างวันที่ 8 - 10 สิงหาคม 2566 กลุ่มเป้าหมายคือประชาชนในพื้นที่ตำบลโนนสว่าง อำเภอเมืองบึงกาฬ จำนวน 10 คน
โพสเมื่อ :2023-09-16
จำนวนผู้เข้าชม :98

สกร.ตำบลโนนสว่าง จัดโครงการพัฒนาอาชีพระยะสั้น หลักสูตรการเลี้ยงผึ้งในลังไม้ (15 ช.ม.) ในระหว่างวันที่ 21 - 23 มิถุนายน 2566 กลุ่มเป้าหมายคือประชาชนในพื้นที่ตำบลโนนสว่าง อำเภอเมืองบึงกาฬ จำนวน 10 คน วิทยากรโดย นายเอกชัย วันปะไข
โพสเมื่อ :2023-09-16
จำนวนผู้เข้าชม :85

สกร.ตำบลโนนสว่าง จัดโครงการพัฒนาอาชีพระยะสั้น หลักสูตรการทำปลาเส้นสมุนไพร (15 ช.ม.) ในระหว่างวันที่ 15 - 17 มิถุนายน 2566 กลุ่มเป้าหมายคือประชาชนในพื้นที่ตำบลโนนสว่าง อำเภอเมืองบึงกาฬ จำนวน 10 คน วิทยากรโดย นางปัญญาพร ภูแมนวาด
โพสเมื่อ :2023-09-16
จำนวนผู้เข้าชม :88

สกร.ตำบลโนนสว่าง จัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตรการทอผ้าพื้นเมือง (๓๕ ช.ม.) ในระหว่างวันที่ ๑๔ - ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ กลุ่มเป้าหมายคือประชาชนในพื้นที่ตำบลโนนสว่าง อำเภอเมืองบึงกาฬ จำนวน ๑๑ คน
โพสเมื่อ :2023-09-14
จำนวนผู้เข้าชม :87

สกร.ตำบลโนนสว่าง ตำบลไคสี และตำบลวิศิษฐ์ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ในวันที่ 18 สิงหาคม 2566 ณ ตำบลโนนสว่าง อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2023-09-14
จำนวนผู้เข้าชม :87


   

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ :สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดบึงกาฬ (สกร)

ที่อยู่ : 456 ม.1 ถ.บึงกาฬกลาง-บึงสวรรค์ ต.บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ

โทรศัพท์ : 042492733

 

ไอพีคุณ
: 18.206.48.243
วันที่เริ่มนับ
: 10/01/2558
วันที่ปัจจุบัน
: 04/12/2566
ผู้ชมออนไลน์
: 13
จำนวนผู้เข้า
: 11480357