สำนักงาน กศน. จังหวัดบึงกาฬ
Buengkan Provincial Office of the Non-formal and Informal Education
Untitled Document
Untitled Document

  กศน. ตำบลโนนสว่าง
ที่ตั้ง ศาลาประชาคมบ้านพรนิยม หมู่ที่ ๙ บ.พรนิยม ต.โนนสว่าง อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ ๓๘๐๐๐
วิสัยทัศน์ กศน.ตำบลโนนสว่างจะมุ่งมั่นในการจัดการศึกษาตลอดชีวิต
เอกลักษณ์ กศน.ตำบลโนนสว่างเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต
อัตลักษณ์ ผู้เรียนมีความขยัน
โทรศัพท์ 088-5715797
โทรสาร 042-491853
นางอัจฉรา แป้นแจ้ง
หัวหน้า กศน.ตำบลตำบลโนนสว่าง

ข่าว กศน.ตำบล

Untitled Document
ประมวลภาพกิจกรรม
Untitled Document
การศึกษาตามอัธยาศัย/กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/อาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน
โพสเมื่อ :2019-09-20
จำนวนผู้เข้าชม :26

วันที่ 19 กรกฏาคม พ.ศ.2562 นางฐิติมา พรมจันทร์ ครูประจำศูนย์การเรียนชุมชน จัดกิจกรรมการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ ศูนย์การเรียนชุมชนบ้านนาดี หมู่ที่ 4 ต.โนนสว่าง อ.เมือง จ.บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2019-09-16
จำนวนผู้เข้าชม :30

วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ.2562 นางฐิติมา พรมจันทร์ ครูประจำศูนย์การเรียนชุมชน จัดกิจกรรมการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ณ ศูนย์การเรียนชุมชนบ้านนาดี หมู่ที่ 4 ต.โนนสว่าง อ.เมือง จ.บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2019-09-16
จำนวนผู้เข้าชม :34

วันที่ 2 สิงหาคา พ.ศ.2562 กศน.ตำบลโนนสว่าง จัดโครงการรู้รักษ์สามัคคีพลเมืองดี ตามวิถีประชาธิปไตร ณ ศาลาประชาคมบ้านโนนงาม หมู่ที่ 6
โพสเมื่อ :2019-09-16
จำนวนผู้เข้าชม :19

วันที่ 6-18 พ.ศ.2562 กศน.ตำบลโนนสว่าง จัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน (ไม่เกิน 60 ชม.)หลักสูตร ผลิตภัณฑ์จากเชือกมัดฟาง
โพสเมื่อ :2019-09-16
จำนวนผู้เข้าชม :30

วันที่ 3-8 มิถุนายน พ.ศ.2562 กศน.ตำบลโนนสว่าง จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาอาชีพระยะสั้น (ไม่เกิน 30 ชม.) หลักสูตร การถนอมอาหาร ณ กศน.ตำบลโนนสว่าง
โพสเมื่อ :2019-09-16
จำนวนผู้เข้าชม :23

วันที่ 3-8 มิถุนายน พ.ศ.2562 จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาอาชีพระยะสั้น (ไม่เกิน 30 ชม.) หลักสูตร การถนอมอาหาร ณ กศน.ตำบลโนนสว่าง
โพสเมื่อ :2019-09-16
จำนวนผู้เข้าชม :31

วันที่ 7-8 พ.ศ.2562 กศน.ตำบลโนนสว่าง จัดโครงการพัฒนาอาชีพระยะสั้น (ไม่เกิน 30 ชม.)หลักสูตร การออกแบบบรรจุภัณฑ์
โพสเมื่อ :2019-09-16
จำนวนผู้เข้าชม :22


   

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ :สำนักงาน กศน. จังหวัดบึงกาฬ

ที่อยู่ : 456 ม.1 ถ.บึงกาฬกลาง-บึงสวรรค์ ต.บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ

โทรศัพท์ : 042492733

 

ไอพีคุณ
: 34.204.171.108
วันที่เริ่มนับ
: 10/01/2558
วันที่ปัจจุบัน
: 23/10/2562
ผู้ชมออนไลน์
: 12
จำนวนผู้เข้า
: 2488618