สำนักงาน กศน. จังหวัดบึงกาฬ
Buengkan Provincial Office of the Non-formal and Informal Education
Untitled Document
Untitled Document

  กศน. ตำบลโนนสมบูรณ์
ที่ตั้ง 56 หมู่ 9 ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ รหัสไปรษณีย์ 38000
วิสัยทัศน์ กศน.ตำบล ร่วมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต
เอกลักษณ์ สถานศึกษาส่งเสริมอาชีพเพื่อการมีงานทำ
อัตลักษณ์ ผู้เรียนมีความขยัน
โทรศัพท์ 0872364120
โทรสาร 0872364120
นายผดุงเดช แก้วเกตุ
หัวหน้า กศน.ตำบลตำบลโนนสมบูรณ์

ข่าว กศน.ตำบล

Untitled Document
ประมวลภาพกิจกรรม
Untitled Document
กิจกรรมการเรียนการสอน มัธยมศึกษาตอนปลาย กศน.ตำบลโนนสมบูรณ์
โพสเมื่อ :2018-09-30
จำนวนผู้เข้าชม :40

โครงการหมู่บ้านเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท
โพสเมื่อ :2018-09-30
จำนวนผู้เข้าชม :38

โครงการสร้างจิตสำนึกพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย
โพสเมื่อ :2018-09-30
จำนวนผู้เข้าชม :38

โครงการเกษตรธรรมชาติ MOA ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โพสเมื่อ :2018-09-30
จำนวนผู้เข้าชม :39

กิจกรรมห้องสมุดชาวตลาด
โพสเมื่อ :2018-09-29
จำนวนผู้เข้าชม :36

กิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน
โพสเมื่อ :2018-09-29
จำนวนผู้เข้าชม :38

โครงการสร้างเครือข่ายเศรษฐกิจดิจิทัลชุมชน
โพสเมื่อ :2018-09-29
จำนวนผู้เข้าชม :40

โครงการอาสาสมัครส่งเสริมรักการอ่าน
โพสเมื่อ :2018-09-29
จำนวนผู้เข้าชม :37


   

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ :สำนักงาน กศน. จังหวัดบึงกาฬ

ที่อยู่ : 456 ม.1 ถ.บึงกาฬกลาง-บึงสวรรค์ ต.บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ

โทรศัพท์ : 042492733

 

ไอพีคุณ
: 52.91.90.122
วันที่เริ่มนับ
: 10/01/2558
วันที่ปัจจุบัน
: 16/12/2561
ผู้ชมออนไลน์
: 5
จำนวนผู้เข้า
: 1685414