สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดบึงกาฬ (สกร)
Untitled Document

รายงานป้องกันยาเสพติด
ชื่อกิจกรรม แผนงาน/โครงการ : โครงการคนรุ่นใหม่ห่างไกลยาเสพติด
วัตถุประสงค์ กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ
             
กลุ่มเป้าหมาย : 20 คน
ระยะเวลาดำเนินการ : 2017-12-14 ถึง 2017-12-14      งบประมาณที่ใช้ : 3888 บาท
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
             
ภาคีเครือค่ายที่ร่วมจัดกิจกรรม
             
วันเวลาที่ลงข้อมูล 2018-03-24 13:56:22

รายละเอียด/รูปภาพ

 

 

 

   

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ :สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดบึงกาฬ (สกร)

ที่อยู่ : 456 ม.1 ถ.บึงกาฬกลาง-บึงสวรรค์ ต.บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ

โทรศัพท์ : 042492733

 

ไอพีคุณ
: 35.172.230.21
วันที่เริ่มนับ
: 10/01/2558
วันที่ปัจจุบัน
: 13/07/2567
ผู้ชมออนไลน์
: 3
จำนวนผู้เข้า
: 14104659