สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดบึงกาฬ (สกร)
Untitled Document

รายงานป้องกันยาเสพติด
ชื่อกิจกรรม แผนงาน/โครงการ : โครงการกีฬา กศน.ต้านยาเสพติด
วัตถุประสงค์ กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ
             
กลุ่มเป้าหมาย : 40 คน
ระยะเวลาดำเนินการ : 2559-07-23 ถึง 2559-07-23      งบประมาณที่ใช้ : 5000 บาท
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
             
ภาคีเครือค่ายที่ร่วมจัดกิจกรรม
             
วันเวลาที่ลงข้อมูล 2016-07-26 18:15:19

รายละเอียด/รูปภาพ

 

   

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ :สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดบึงกาฬ (สกร)

ที่อยู่ : 456 ม.1 ถ.บึงกาฬกลาง-บึงสวรรค์ ต.บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ

โทรศัพท์ : 042492733

 

ไอพีคุณ
: 44.223.39.67
วันที่เริ่มนับ
: 10/01/2558
วันที่ปัจจุบัน
: 30/05/2567
ผู้ชมออนไลน์
: 3
จำนวนผู้เข้า
: 13417768