สำนักงาน กศน. จังหวัดบึงกาฬ
Buengkan Provincial Office of the Non-formal and Informal Education
Untitled Document
   กศน. ตำบลหนองหัวช้าง
Untitled Document
ประวัติสถานศึกษา

 Ø ประวัติศูนย์การเรียนชุมชนตำบลหนองหัวช้าง

                   เดิมศูนย์การเรียนชุมชนตำบลหนองหัวช้าง ตั้งอยู่ที่สาธารณสุขหลังเก่าหมู่ที่ 1บ้านหนองหัวช้าง  ตำบลหนองหัวช้าง  อำเภอพรเจริญ  จังหวัดหนองคายได้เริ่มจัดตั้งขึ้นโดยความร่วมมือกันระหว่างนักศึกษา  ชาวบ้าน  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวช้างและศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอพรเจริญ  และหลังจากนั้นได้ย้ายเข้าไปอยู่ด้วยกันที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวช้างต่อมาได้ย้ายเข้าไปตั้งเป็นศูนย์การเรียนชุมชนบ้านโนนสวรรค์จากนั้นได้ให้มีการยกฐานะตามคำสั่งของกระทรวงศึกษาธิการให้เป็น กศน.ตำบล ศูนย์การเรียนชุมชนแห่งนี้จึงได้เปิดอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๓ เพื่อให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ทุกรูปแบบ  ทั้งสายสามัญ  การฝึกทักษะอาชีพ จากหลักสูตรอาชีพระยะสั้น  จึงได้เปิดศูนย์การเรียนชุมชนแห่งนี้เป็น กศน.ตำบลหนองหัวช้าง ซึ่งตั่งอยู่ บ้านโนนสวรรค์  หมู่ที่ ๔  ตำบลหนองหัวช้าง อำเภอพรเจริญ จังหวัดหนองคายและต่อมามีการจัดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันแต่เนื่องจากจำนวนนักศึกษาได้มีจำนวนเพิ่มขึ้น  จึงได้ขออนุญาตจัดตั้งศูนย์กศน.ตำบลที่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวช้างให้อาคาร ๑ หลัง เป็นกศน.ตำบลหนองหัวช้าง และให้ที่ตั้งกศน.ตำบลหลังเก่าเป็นศูนย์การเรียนชุมชน  และได้รับการอนุญาตจากผู้นำชุมชนและชาวบ้านบ้านหนองหัวช้าง นาล้อม นาทอง ตำบลหนองหัวช้าง อำเภอพรเจริญ ให้ใช้อาคารที่ว่างจัดตั้งเป็นศูนย์กศน.ตำบลหนองหัวช้าง และศูนย์การเรียนชุมชน เมื่อวันที่ ๒๓   กรกฎาคม  ๒๕๕๖ เป็นต้นมาจนถึง ณ ปัจจุบัน

 


   

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ :สำนักงาน กศน. จังหวัดบึงกาฬ

ที่อยู่ : 456 ม.1 ถ.บึงกาฬกลาง-บึงสวรรค์ ต.บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ

โทรศัพท์ : 042492733

 

ไอพีคุณ
: 54.242.193.41
วันที่เริ่มนับ
: 10/01/2558
วันที่ปัจจุบัน
: 21/07/2562
ผู้ชมออนไลน์
: 4
จำนวนผู้เข้า
: 2229536