ภาพกิจกรรม :โครงการส่งเสริมศูนย์ฝึกอาชีพ รูปแบบกลุ่มสนใจ หลักสูตร การทำผ้ามัดย้อม

บ้านหนังสือชุมชน หมู่ 12 บ้านพรุกก กศน.ตำบลกะไหล อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัด พังงาโครงการส่งเสริมศูนย์ฝึกอาชีพ รูปแบบกลุ่มสนใจ หลักสูตร การทำผ้ามัดย้อม วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2563 ณ บ้านหนังสือชุมชน หมู่ 12 บ้านพรุกก ตำบลกะไหล อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา