ภาพกิจกรรม :โครงการส่งเสริมศูนย์ฝึกอาชีพ รูปแบบกลุ่มสนใจ หลักสูตร การเย็บผ้าปิดจมูก

บ้านหนังสือชุมชน หมู่ 5 บ้านเหนือ กศน.ตำบลกะไหล อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัด พังงาโครงการส่งเสริมศูนย์ฝึกอาชีพ รูปแบบกลุ่มสนใจ หลักสูตร การเย็บผ้าปิดจมูก วันที่ 18-19 มีนาคม 2563 ณ บ้านหนังสือชุมชน หมู่ 5 บ้านเหนือ ตำบลกะไหล อำเภอตะกั้วทุ่ง จังหวัดพังงา สอนการเย็บผ้าปิดจมูกใช้เอง