ภาพกิจกรรม :บ้าหนังสือชุมชนส่งเสริมอาชีพ

บ้านหล่อยูงตะวันออก กศน.ตำบลหล่อยูง อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัด พังงาบ้านหนังสือชุมชนบ้านหล่อยูงตะวันออก จัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพการทำสบู่จนสามารถขายและทำให้คนในพื้นที่มีรายได้เสริม