ภาพกิจกรรม :โครงการ ฝึกอาชีพ กศน.การเย็บผ้าปิดจมูก

บ้านต้นมวง หมู่ 5 ตำบลท่าอยู่ กศน.ตำบลท่าอยู่ อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัด พังงากศน.ตำบลท่าอยู่ จัดโครงการฝึกอาชีพ กศน.การเย็บผ้าปิดจมูก เพื่อลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน ป้องกันการแพร่เชื่อ โควิค19