ภาพกิจกรรม :กิจกรรมอาสาสมัครบ้านหนังสือชุมชนชวนวิ่ง

บ้านหนังสือชุมชนบ้านบากัน หมู่ที่ 9 กศน.ตำบลหล่อยูง อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัด พังงาเป็นกิจกรรมทักษะชีวิตที่เจ้าของบ้านหนังสือเป็นผู้จัดกิจกรรม เพื่อเป็นการส่งเสริมให้สุขภาพของผู้สูงอายุและประชาชนในพื้นที่บ้านบากันมีสุขภาพที่ดี