ภาพกิจกรรม :กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน

บ้านโนนหมู่​ 10 กศน.ตำบลขามป้อม อำเภอวาปีปทุม จังหวัด มหาสารคามวันที่​ 18​ กุมภาพันธ์ 2563 เวลา9.00​ น.​ นายรัฐพล พันธุโพธิ์ ครู กศน.ตำบลขามป้อม จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน​ ณ​ บ้านโนนจาน​ หมู่10​ ตำบลขามป้อม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม