สำนักงาน กศน. จังหวัดบึงกาฬ
Buengkan Provincial Office of the Non-formal and Informal Education
Untitled Document

รายงานป้องกันยาเสพติด
ชื่อกิจกรรม แผนงาน/โครงการ : โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดโลก
วัตถุประสงค์ กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ
             
กลุ่มเป้าหมาย : 15 คน
ระยะเวลาดำเนินการ : 2018-06-26 ถึง 2018-06-26      งบประมาณที่ใช้ : 0 บาท
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
             
ภาคีเครือค่ายที่ร่วมจัดกิจกรรม
             
วันเวลาที่ลงข้อมูล 2018-09-21 16:02:28

รายละเอียด/รูปภาพ

 

   

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ :สำนักงาน กศน. จังหวัดบึงกาฬ

ที่อยู่ : 456 ม.1 ถ.บึงกาฬกลาง-บึงสวรรค์ ต.บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ

โทรศัพท์ : 042492733

 

ไอพีคุณ
: 18.208.187.128
วันที่เริ่มนับ
: 10/01/2558
วันที่ปัจจุบัน
: 05/10/2565
ผู้ชมออนไลน์
: 13
จำนวนผู้เข้า
: 7776106